(+ 34) 923 580 375 info@joselito.com
Eliminar
Jamones Joselito
da
Taske
0

Kontraktbestemmelser

Nærværende generelle kontraktbestemmelser gælder for købet af produkter på webstedet https://joselito.com herefter betegnet som ”webstedet” eller ”JOSELITO”. Når brugeren accepterer disse generelle kontraktbestemmelser, erklærer vedkommende følgende:

At brugeren har læst og forstår det, der er anført her.

At brugeren er en person, der er berettiget til at indgå en kontrakt.

At brugeren samtykker i alle forpligtelser, der er anført heri.

At brugeren er over den juridiske lavalder (18 år) med henblik på køb af produkter.1. Beskrivelse af købsprocessen

De produkter, der tilbydes på webstedet, købes på følgende måde:

Valg af produkter: Brugeren, som ønsker at købe et produkt fra webstedet, skal trykke på knappen ”Køb”. Inden brugeren trykker på knappen ”køb”, bør vedkommende læse den detaljerede beskrivelse af det ønskede produkt. Brugeren kan fortsætte med at købe ind, indtil vedkommende har valgt alle de produkter, som vedkommende ønsker at købe fra webstedet.

Bekræftelse af købet: Når alle produkter er blevet udvalgt, kan brugeren se de udvalgte produkter i købsoversigten. Hvis brugeren ønsker at købe mere, kan vedkommende trykke på knappen ”Fortsæt med at handle”. I modsat fald skal vedkommende trykke på knappen ”Til kassen”.

Identifikation: brugeren skal identificere sig som registreret bruger. Hvis brugeren ikke har en konto hos JOSELITO, kan vedkommende tilmelde sig for at gennemføre købet.

Min bestilling/forsendelsesdata: Derefter skal brugeren udfylde en formular med bestillingens forsendelsesoplysninger. En bruger som allerede har registreret sine forsendelsesoplysninger, behøver ikke at indtaste disse oplysninger igen. I modsat fald skal bestillingens forsendelses- og faktureringsoplysninger indtastes, inden betalingsoplysningerne indtastes og bekræftes. Når disse oplysninger er blevet indtastet, kan der trykkes på knappen ”Gennemgå bestillingen”.

Kundeoplysninger og sikker betaling: Brugeren skal udfylde en formular med bestillingens forsendelsesoplysninger. En bruger som allerede har registreret sine forsendelsesoplysninger, behøver ikke at indtaste disse oplysninger igen. I modsat fald skal bestillingens forsendelses- og faktureringsoplysninger indtastes, inden betalingsoplysningerne indtastes og bekræftes. Derefter skal brugeren vælge en betalingsform for at bekræfte bestillingen. Valgmulighederne er betaling med kreditkort eller bankoverførsel. Inden der bekræftes og gås videre til det næste trin, kan brugeren se en oversigt over bestillingen. Derefter kan brugeren trykke på knappen ”Afslut bestillingen”, hvorefter vedkommende bliver ført videre til den betalingsplatform, som svarer til den valgte betalingsform.Bekræftelse af betalingen: Når bestillingen er blevet bekræftet, får brugeren vist en bekræftelse af modtagelsen af bestillingen. Bestillingen bliver behandlet, når JOSELITO har modtaget bekræftelse af betalingen i henhold til den betalingsform, kunden har valgt i trinnet ”Kundeoplysninger og sikker betaling”. Brugeren kan fortsætte med at handle ind, når denne købsproces er afsluttet.

Når købsprocessen er afsluttet, modtager brugeren en e-mail med oplysningerne om bestillingen (ordrenummer, de valgte produkter, leveringstid og oplysninger om forsendelsesomkostninger).2. Forsendelsesvilkår

JOSELITO forsender kun sine produkter i Spanien. Køberen skal betale transportomkostningerne i henhold til hvilken region produkterne skal sendes til. Forsendelsesomkostningerne varierer afhængigt af regionen og den samlede vægt af bestillingen.

Fra en indkøbsværdi på 100€ opkræver JOSELITO ikke porto for forsendelse til en valgfri adresse på det spanske fastland.

Fra en indkøbsværdi på 200€ opkræver JOSELITO ikke porto for forsendelse til en valgfri adresse på De Baleariske Øer eller Ceuta/Melilla.

Fra en indkøbsværdi på 400€ opkræver JOSELITO ikke porto for forsendelse til en valgfri adresse på De Kanariske Øer.

Bestillingen bliver leveret til den adresse, som brugeren har angivet, inden for det tidsrum der er fastsat for de bestilte produkter. JOSELITO har indgået aftale med speditøren om muligheden for et yderligere leveringsforsøg uden meromkostninger for og efter aftale med brugeren, i tilfælde af at kunden ikke opholder sig på adressen, når det første leveringsforsøg udføres. JOSELITO påtager sig intet ansvar, hvis produktet ikke kan leveres, og dette skyldes, at brugeren har angivet unøjagtige eller forkerte dato, eller hvis leveringen ikke kan udføres af årsager, som JOSELITO ikke er herre over, eksempelvis hvis modtageren er fraværende ved de to leveringsforsøg, der er fastlagt i kontraktbestemmelserne.

JOSELITO kan ikke holdes ansvarlig for forsinket levering af bestillingen, hvis årsagen dertil ikke kan tilskrives JOSELITO, eller hvis årsagen er uforudseelige omstændigheder eller force majeure.3. Prisen på de produkter, som JOSELITO tilbyder

Medmindre andet er angivet, er prisen på de produkter, der kan købes på webstedet inklusive moms og andre gældende afgifter. Alle priser er anført i euro (€).

Hvis brugeren har spørgsmål til eller ønsker oplysninger om bestillingen, kan vedkommende sende en e-mail til adressen store@joselito.com. Ordrenummet på den pågældende bestilling samt den e-mailadresse, hvor købet blev bekræftet, skal fremgå af denne mail.

4. Ret til at ophæve aftalen

Kunden har ret til at ophæve aftalen inden for 14 kalenderdage uden angivelse af årsagen dertil. Retten til at ophæve aftalen bortfalder efter 14 kalenderdage efter tidspunktet for aftalens indgåelse. For at gøre brug af retten til at ophæve aftalen skal kunden sende en meddelelse til: CARNICAS JOSELITO S.A., CALLE SANTA RITA, Nº 8, 37770-GUIJUELO (SALAMANCA), SPANIEN. TELEFON 923-58-03-75, eller via e-mail til adressen: store@joselito.com, om sin beslutning om at ophæve aftalen i form af en utvetydig erklæring.

Denne rettighed gælder ikke ved køb af frisk kød, skiveskårne produkter efter åbning af pakken eller andre forseglede produkter, når forseglingen er blevet brudt. Rettigheden gælder heller ikke for produkter med kort holdbarhed, eller produkter der er udelukket fra denne rettighed under punkt 103 i forbrugerloven.

Kunden kan anvende formularen til ophævelse af aftalen, som findes i det følgende. Brugen af denne formular er dog ikke obligatorisk. Enhver anden utvetydig erklæring kan anvendes. Hvis kunden gør brug af denne rettighed, bekræfter vi omgående modtagelsen af aftalens ophævelse via et varigt medium (f.eks. via e-mail). For at overholde fristen for ophævelse af aftalen er det tilstrækkeligt, at kunden gør brug af sin ret til at ophæve aftalen ved at afsende en erklæring derom inden fristen udløber.

Konsekvenser af ophævelse af aftalen:

Hvis kunden ophæver aftalen, refunderer vi uden unødig forsinkelse alle betalinger, som vi har modtaget fra brugeren, inklusive forsendelsesomkostningerne (med undtagelse af eventuelle ekstra omkostninger, der skyldes at kunden har valgt en anden leveringsform en den billigste leveringsform, som vi tilbyder). Tilbagebetalingen vil under alle omstændigheder finde sted inden for 14 dage efter det tidspunkt, hvor vi modtog kundens beslutning om at ophæve aftalen. Tilbagebetalingen vil ske ved samme betalingsform, som kunden valgte til den oprindelige betaling af bestillingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne. Kunden skal returnere varerne eller aflevere dem hos os uden unødig forsinkelse og senest inden for 14 dage efter det tidspunkt, hvor kunden informerede os om sin beslutning om at ophæve aftalen. Fristen anses for at være overholdt, hvis varerne returneres inden fristen på 14 dage er udløbet. Varerne skal returneres i uåbnet originalemballage. Kunden skal betale for returforsendelsen af varerne. Kunden skal afholde omkostningerne for fald i varernes værdi, hvis der kræves en indsats ud over det sædvanlige for at fastslå varernes art, egenskab og funktion.Formular til ophævelse af aftalen

[Denne formular skal kun udfyldes og indsendes, hvis du ønsker at ophæve aftalen]

Att.: CARNICAS JOSELITO S.A., CALLE SANTA RITA, Nº 8, 37770-GUIJUELO (SALAMANCA), SPANIEN. TELEFON 923-58-03-75, e-mail: store@joselito.com.Hermed informerer jeg om, at jeg ønsker at ophæve min aftale om køb af følgende varer____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Bestilling afgivet den ________________________________________________________________________________________

Ordrenummer _____________________________________________________________________________

Kundens navn _____________________________________________________________________________

Kundens adresse _____________________________________________________Kundens underskrift _____________________________________________________________________________Dato __________5. Gældende lovgivning og værneting

Disse generelle bestemmelser er underlagt spansk lovgivning.

Hvis du indgår aftalen som forbruger, forpligter begge parter sig efter eget valg i tilfælde af eventuelle tvister til at afstå fra at indbringe sagen for enhver anden domstol end de kompetente domstole i det område, hvor kunden eller brugeren har bopæl.

Hvis du indgår aftalen som erhvervsdrivende, forpligter begge parter sig til at være underlagt domstolene i Salamanca og giver frakald på andre værneting.

Ekomi